EXKLUZIVNÍ NABÍDKA - SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK
Zavřít

Odporové svařování

Co je odporové svařování?

Odporové svařovaní je soubor svařovacích metod, které na vytvoření spoje využívají teplo vznikající průchodem svařovacího proudu svařovanými materiály a současného působení přítlačné síly. Mezi tyto metody patří bodové a švové svařovaní, svařování výstupkové (bradavkové). Princip odporového svařování je založen na přítomnosti přechodového odporu svařovaných materiálů, který při průchodu svařovacího proudu (v řádu kA) vytvoří dostatečné teplo potřebné k roztavení svařovaného materiálu.

Pod pojmem odporová svářečka si lze tedy představit obecné označení stroje, který pracuje na základě výše popsaného principu. Mezi stěžejní odporovou svářečku patří bezesporu bodová svářečka. Dalším druhem odporové svářečky je svářečka pro švové svařování, která umožní vytvoření vodotěsného spoje – vhodné zejména pro výrobce vzduchotechniky, kouřovodů atd.

Trochu speciální skupinu tvoří odporové svářečky určené do autoservisů, karosáren a všem, kteří se zabývají opravami karoserií. Stroje pro tento typ práce jsou za tímto účelem vyvíjeny a testovány. Jsou založeny na principu bodového svařování, ale vyznačují se především vysokou flexibilitou, malými rozměry bodovacích kleští a jednoduchostí obsluhy.

bodové svařováníOdporově se svařují prakticky všechny druhy ocelí, a to i pozinkované nebo jinak pokovené, jako jsou karosérie aut, plechovky konzerv nebo drátěná pletiva. Svařovat lze i plechy z hliníku a jeho slitin, ale i materiály málo známé, jako titan nebo v jaderných aplikacích zirkon.

V oblasti odporového svařování máme více jak pětadvacetileté zkušenosti a jsme tak schopni uspokojit široký okruh zákazníků. Ať už se jedná o živnostníky nebo naopak velké průmyslové podniky, společně nalezneme nejvhodnější způsob řešení pro zadané požadavky.

Jsme oficiálním dovozcem kompletního sortimentu italského výrobce TECNA více než 20 let a za tuto dobu jsme si vybudovali silnou pozici na trhu s odporovým svařováním. Tato pozice nám umožňuje zajišťovat dobrou dostupnost náhradních dílů, kdy máme skladem většinu spotřebního materiálu, který z velké části vyrábíme přímo v naší společnosti. Jsme též oficiálním servisním střediskem se speciálně proškolenými techniky a potřebným vybavením.

Hlavní druhy odporového svařování jsou:

  • bodové svařování,
  • výstupkové svařování,
  • švové svařování. 

Kam lze pokračovat?

Zeptejte se nás