JARNÍ SOUTĚŽ Nakupte nad 2.000,-Kč, budete zařazeni do soutěže o 5 cen. Více info na našem Facebooku
Zavřít

Zaškolený pracovník dle ČSN 05 0705

Dle normy ČSN 05 0705 je definován termín zaškolený pracovník, jako osoba seznámená s bezpečnostními předpisy týkající se svařování, základními postupy svařování a teorií svařování. Jedná se o nižší formu než je základní kurz svařování.

Výhody kurzu zaškoleného pracovníka:

 • rychlé
 • levné
 • orientováno na konkrétní stroj

Nevýhody kurzu zaškoleného pracovníka:

 • platí pouze pro konkrétní organizaci (zaměstnavatele)
 • výstupem není průkaz svářeče
 • není kladen takový důraz na praktickou část výuky

Co je obsahem kurzu zaškolený pracovník dle ČSN 05 0705?

Obsahem kurzu jsou bezpečnostní ustanovení, zařízení, materiály, technologie, předpisy a normy, praktická příprava v rozsahu požadavků ČSN norem a Technických pravidel. Kurz je zakončen písemným testem z teoretické části a zkouškou z praktické části pod dozorem zkušební komise. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení a průkaz svářečského dělníka s platností pouze v dané organizaci.

 • ZP 111-1 1.1 – Stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
 • ZP 135-1 1.1 – Stehování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře
 • ZP 141-1 1.1 - Stehování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře
 • ZP 311-1 1.1 – Stehování kyslíkem - acetylénovým plamenem
 • ZP 912-9 W31 – Plamenové tvrdé pájení mědi
 • ZP 311-3 1.1 - Rovnání plamenem 
 • ZP 21 1.1 – Odporové bodové svařování
 • ZP 23 1.1 – Odporové výstupkové svařování
 • ZP 81 – Řezání kyslíkem
 • ZP 83 – Řezání plazmou
 • ZP 87 – Drážkování elektrickým obloukem

Zeptejte se nás