Autogen - plamenové svařování, kyslíko-acetylénové svařování

Bez nazvu.pngAutogen nebo-li svařování plamenem, patří mezi tzv. tavné metody svařování. Metoda využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku nebo vzduchu pro natavení svarových ploch a roztavení přídavného materiálu.

Pro svařování se nejčastěji používá směs acetylénu a kyslíku, protože tato směs ve správném poměru umožňuje dosáhnout teploty plamene až okolo 3200°C. Jako hořlavý plyn lze využít i vodík nebo propan, ale teplota plamene je nižší ( maximálně 2500°C). To stačí ke svařování –pájení kovů s nižší teplotou tavení jako je hliník, měď, hořčík nebo olovo, tepelné zpracování svařenců a pro čištění povrchů plamenem.

Použití

Nejvhodnější pro svařování ocelí je kyslíko-acetylenový plamen, jiné směsi hořlavých plynů a kyslíku nebo vzduchu se používají pro kovy s nižší teplotou tavení. S drobnými rozdíly ve vybavení a použití směsi plynů se podobná technika využívá i při plamenovém řezání kovů kyslíkem.

Jako přídavný materiál se používají svařovací dráty stejného nebo podobného chemického složení jako svařovaný základní materiál. Na kvalitě přídavného materiálu závisí i kvalita hotového svaru. Ocelové svařovací dráty bývají poměděné kvůli ochraně proti korozi. Průměry svařovacích drátů odpovídají tloušťce svařovaného základního materiálu.

Postupy při svařování plamenem

  • Svařování vpřed - svařovací drát je veden před hořákem ve směru svařování, vhodné pro tenké plechy do tloušťky 4 mm.
  • Svařování vzad - svařovací drát postupuje za hořákem, plamen je směrován na tavnou lázeň i na chladnoucí svar. Dochází tím k ochraně tavné lázně i tuhnoucího svaru, způsob je předepsaný pro namáhané svary nejrůznějších konstrukcí.

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje

Používané výrazy při hledání:

Autogen, plamenové

 zpět na začátek...