Řídící jednotky, odporové stroje, svářečky, odporové svářečky

Řídící jednotky

Firma Tecna používá pro své odporové svařovací stroje především mikroprocesorové digitální řídicí jednotky. Jednotlivé typy se liší tím, pro jaké stroje jsou určeny (závěsné kleště, stacionární lisy, invertorové stroje, apod.), jaké umožňují nastavit parametry programu, kolik programu mohou uložit do své paměti atd. Většina řídicích jednotek pro stacionární a stolní stroje umožňuje připojení k počítači. Řídicí jednotky také lze v případě potřeby integrovat s dalšími zařízeními a sestavit tak z jedné či více odporových svářeček automatizované pracoviště.

Zde naleznete informace o digitálních řídicích jednotkách. Informace o analogových řídicích jednotkách naleznete v příslušném prospektu, kde je taková řídicí jednotka použita (např. odporová svářečka kleště typ 7900 – 7913, autokarosářské bodovky 3460 – 3487).

Typová řada TE90
Řídicí jednotka pro jednofázové svářečky s konvenčním transformátorem

Typová řada TE95
Řídicí jednotka pro autokarosářské svářečky s konvenčním transformátorem

Typová řada TE185
Řídicí jednotka s konstantním proudem, pro svářečky s konvenčním transformátorem

Typová řada TE300
Řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 2 programy

Typová řada TE450
Řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 63 programů, konstantní proud

Typová řada TE460
Řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 63 programů, konstantní energie

Typová řada TE500
Řídicí jednotka pro jednofázové odporové svářečky

Typová řada TE503
Řídicí jednotka pro třífázové stejnosměrné svářečky

Typová řada TE526
Řídicí jednotka pro odporové svářečky, 120 programů, konstantní energie

Typová řada TE600
Řídicí jednotka pro invertorové svařovací stroje

Typová řada TE610
Řídicí jednotka pro invertorové závěsné svařovací kleště

Typová řada TE650
Řídicí jednotka pro invertorové autokarosářské bodovky

Typová řada TE90, řídicí jednotka pro jednofázové svářečky s konvenčním transformátorem

TE 90TE90 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro jednofázové odporové svářečky. Řídicí jednotka je určena k ovládání součástí svářečky, především tyristorů nastavujících proud sváření. Pracovní cyklus je popsán programovatelnými parametry. TE90 je určena pro ručně i pneumaticky ovládané svářečky.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 4 tlačítek
 • Synchronní řízení tyristorů
 • Ovládání posunu fáze pro nastavení proudu sváření
 • Dva programy pro uložení času a programů, vyvolatelné různými ovladači
 • Funkce náběhu a doběhu
 • Režim jednotlivých a opakovaných svárů
 • Kompenzace sekundárního proudu pro svařování zoxidovaných plechů a tyčí
 • Řízení prvního sepnutí vyvažuje odběr proudu z napájecí sítě
 • Výstup pro ovládání ventilu, chráněný proti zkratu

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Čas stisku 1 – 99 cyklů
Čas sváření 1 – 99 cyklů
Proud 1 – 99 %
Přidržení 1 – 99 cyklů
Prodleva mezi sváry 1 – 99 cyklů
Kompenzace zapnuta/vypnuta 0/1
Jednoduché/opakované sváry 0/1
Čas sváření 2 0 – 99 cyklů
Proud 2 0 – 99 %
Náběh 0 – 29 cyklů
Čas chladnutí 1 – 50 cyklů
Počet impulsů 0 – 9

Typová řada TE95, řídicí jednotka pro autokarosářské svářečky s konvenčním transformátorem


TE95 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro odporové svářečky s oddělenými svařovacími kleštěmi určené především pro autoopravny a servisy. Narozdíl od běžných řídicích jednotek ovládá TE95 2 různé svářecí cykly - pro bodovací kleště a pro jednostrannou pistoli. Cyklus jednostranné pistole má oproti kleštím navíc režim ohřívání plechů. TE95 je určena ke strojům s pneumatickými i ručními kleštěmi.

Hlavní vlastnosti:
 • Synchronní tyristorové ovládání s řízeným posuvem fáze pro nastavení proudu
 • Jednoduché programování tlačítky
 • Nastavení prvního posunu fáze pro vyvážení odběru ze sítě
 • Řízení ventilu 24V DC 7,2 W max. s výstupem chráněným proti zkratu
 • Samostatné pracovní cykly pro kleště a jednostrannou pistoli

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Kleště
Stisk 1 - 50 cyklů
Náběh 0 - 29 cyklů
Čas sváření 1 - 65 cyklů
Proud 1 - 99 %
Čas chladnutí 1 - 50 cyklů
Počet impulsů 0 - 9
Přidržení 1 - 50 cyklů
Kompenzace 01/00
Sváří/nesváří 01/00
Jednostranná pistole
Čas sváření 1 - 50 cyklů
Ohřívání 01
Proud 1 - 60%

Typová řada TE185, řídicí jednotka s konstantním proudem, pro svářečky s konvenčním transformátorem

TE 185TE185 je mikroprocesorová řídicí jednotka sváření pro odporové svářečky. Řídicí jednotka má klávesnici, displej a vyjímatelný bezpečnostní klíč. Je možné naprogramovat a uložit až 15 různých programů sváření. Všechny programy mohou být vyvolány přímo z klávesnice a z externího zdroje pomocí PLC. Řídicí jednotka může být naprogramována pro práci ve dvou různých pracovních režimech: standardním a v režimu konstantního proudu. Každý program může mít mnoho konfigurací od nejjednoduššího čtyřdobého cyklu až po nejkomplexnější, který může obsahovat náběh či doběh proudu, pulsaci, stisk kusů před svářením a jejich dohřev po sváření. Další možné funkce jsou postupné zvyšování

Hlavní vlastnosti:
 • 15 programů sváření volených pomocí klávesnice či externího zařízení
 • 16 nastavitelných parametrů pro každý program
 • Ovládání 3 ventilů 24 V DC 7,2 W s výstupem chráněným proti zkratu
 • Zobrazování svářecího proudu v kA
 • Nastavení času sváření v půlperiodách
 • Dvojí pracovní režim: standardní a režim konstantního proudu
 • Počítadlo provedených svárů
 • Měření a zobrazení maximálního úhlu svářecího proudu
 • Výstup z konce cyklu pomocí relé, který je možné zvolit také jako zastavení práce
 • Limity svářecího proudu pro každý program při standardním pracovním režimu
 • Limity úhlu vodivosti proudu při pracovním režimu konstantního proudu
 • Výstupní signál pro body mimo nastavené meze s relé
 • Automatická kompenzace proti poklesům napětí při standardním pracovním režimu
 • Funkce kompenzace minimálního proudu při standardním pracovním režimu
 • Funkce postupného zvyšování proudu během opotřebovávání elektrod
 • Sériová komunikace pomocí izolovaného rozhraní RS-232 (volitelné)
 • Vyjímatelný klíč pro programování nebo pro práci
 • Integrovaný ampérmetr s volitelnými čtyřmi stupni různých kapacit (18, 36, 45, 90 kA)
 • Tlačítko pro volbu mezi nožním a dvouručním ovládáním
 • Možnost vypnutí automatického přidržení startovního signálu během sváření
 • Automatické nastavení frekvence napájecí sítě (50/60 Hz)

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Čas předstisku 01 – 99 cyklů
Čas stisku 00 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Náběh 00 – 29 cyklů
Čas sváření 1 00,5 - 99,5 cyklů
Proud 1 10 – 99 %
2,0 - 90,0 kA *
Čas chladnutí 00 – 50 cyklů
Počet impulsů 00 – 09
Doběh proudu 00 – 29 cyklů
Čas chladnutí 2 00 – 50 cyklů
Čas sváření 3 00 - 99,5 cyklů
Proud 2 10 – 99 %
2,0 - 90,0 kA *
Přidržení 01 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 98 cyklů
Minimální proud 0 - 90,0 kA
0 - 180° *
Maximální proud 0 - 90,0 kA
0 - 180° *

* v režimu konstantního proudu

Typová řada TE300, řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 2 programy

TE300 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro odporové svářečky. Ovládá části stroje, obzvláště diody, které provádějí regulaci svařovacího proudu. Oproti předchozím modelům má TE300 některá vylepšení, jako například dvojí pracovní zdvih, dvě různé externě vyvolatelné nastavení svářecích programů apod. Každý program má 11 nastavitelných parametrů, které popisují pracovní cyklus. Kromě jednoduchého 4dobého cyklu může být svářeno s předehřívacím impulsem, náběhem proudu a pulsací. Mimoto disponuje řízení ještě kompenzací minimálního proudu.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 5 tlačítek
 • Synchronní tyristorové řízení s kontrolovanými diodami s regulací svářecího proudu pomocí fázového řízení
 • Ukládání 2 externě vyvolatelných svářecích programů
 • 11 nastavitelných parametrů programu
 • Náběh proudu a pulsace
 • Jednoduchý nebo automatický režim
 • Automatický dvojí zdvih
 • Kompenzace sekundárního proudu pro sváření plechu a kruhové oceli se stopami rzi
 • Funkce „Sváří/Nesváří“ (WELD/NO WELD)
 • Regulace prvního sepnutí – optimalizuje odběr proudu z napájecí sítě
 • 2 ventily 24V DC 7,2 W max. s ochranou proti zkratu: ventil pro zavírání elektrod a ventil pro dvojí zdvih
 • Automatické nastavení na frekvenci sítě 50/60 Hz

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Předstisk 0 – 99 cyklů
Stisk 1 – 99 cyklů
Čas předehřevu 0 – 60 cyklů
Proud předehřevu 1 – 99 %
Čas chladnutí 0 – 50 cyklů
Náběh 0 – 29 cyklů
Čas sváření 1 – 60 cyklů
Proud sváření 1 – 99 cyklů
Počet impulsů 1 – 9
Přidržení 1 – 99 cyklů
Prodleva 0 – 99 cyklů

Typová řada TE450, řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 63 programů, konstantní proud

TE 450TE450 je mikroprocesorová řídicí jednotka sváření pro závěsné svářecí kleště. Ovládá komponenty stroje, především tyristorové nastavování svářecího proudu. Tato řídicí jednotka obsahuje speciální funkce pro použití při práci se závěsnými svářecími kleštěmi, jako například ovládání dvojího zdvihu a kontrolu funkčnosti případně instalovaných bezpečnostních zařízení na rukojeti stroje. Rukojeť není standardní součást řídicí jednotky; je možné namontovat různé rukojeti a přizpůsobit si tak stroj pro konkrétní práci.

Řídicí jednotka umožňuje uložit až 63 různých programů svařování, dva programy je možné vyvolávat přímo pomocí voličů obvykle instalovaných na rukojeti. Každý program je popsán 18-ti nastavitelnými parametry, které popisují pracovní cyklus. Kromě jednoduchého cyklu s až čtyřmi časy, dovoluje řídicí jednotka nastavit cyklus svařování s proudem předehřevu a dohřevu, náběhem a pulsací. TE450 může pracovat v režimu konstantního proudu, zobrazuje svářecí proud a kontroluje dosažený proud vzhledem k nastaveným limitům.

Hlavní vlastnosti:
 • Zjednodušené programování pomocí 5 tlačítek a alfanumerického displeje
 • Synchronní tyristorová jednotka s ovládáním posunu fáze pro nastavení svářecího proudu
 • Možnost uložit 63 svářecích programů, 2 mohou být vyvolatelné z rukojeti
 • 18 programovatelných parametrů pro každý program
 • Funkce náběhu a pulzace, předehřevu a dohřevu funkce
 • Nastavení svářecích časů v půlperiodách
 • Zobrazení svářecího proudu v kA a úhlu vodivosti
 • Dvojitý pracovní režim: standardní a režim konstantního proudu
 • Nastavení limitu svářecího proudu nebo úhlů vodivosti
 • Automatická funkce dvojitého zdvihu (použita pouze když i svářečka byla projektována pro tuto funkci)
 • Funkce zvyšování proudu v závislosti na opotřebení elektrod
 • Počítadlo svárů
 • Kompenzace sekundárního proudu pro sváření zoxidovaných plechů a kulatiny
 • Jednotlivý a automatický cyklus
 • Funkce sváří/nesváří (WELD/NO WELD)
 • Regulace zpoždění prvního sepnutí pro optimalizaci odběru proudu z napájecí sítě
 • Ovládání 2 ventilů 24 V DC 7,2 W s ochranou proti zkratu: ventil pro zavírání elektrod a ventil dvojího zdvihu
 • Automatické nastavení na frekvenci sítě (50/60 Hz)

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Pracovní režim IK – PW %
Kontrolní režim NO – CURR – DEG
Zdvih SHORT – LONG – AUTOMATIC
Předstisk 1 – 99 cyklů
Stisk 1 – 99 cyklů
Čas předehřevu 0 – 99,5 cyklů
Proud předehřevu 1 – 99 %
Čas chladnutí 1 0 – 50 cyklů
Náběh proudu 0 – 25 cyklů
Čas proudu 1 0,5 – 99,5 cyklů
Proud 1 10 – 99 %
2,0 – 36 cyklů
Počet impulsů 0 – 9
Čas chladnutí 2 1 – 50 cyklů
Doběh proudu 0 – 25 cyklů
Čas chladnutí 3 0 – 50 cyklů
Čas dohřevu 0 – 99,5 cyklů
Proud dohřevu 1 – 99 %
Přidržení 1 – 99 cyklů
Prodleva 0 – 99 cyklů
Dolní mez proudu 2,0 – 36,0 kA
1 – 180 °
Horní mez proudu 2,0 – 36,0 kA
1 – 180°

Typová řada TE460, řídicí jednotka pro závěsné svařovací kleště, 63 programů, konstantní energie

TE 460TE460 je mikroprocesorová řídicí jednotka sváření pro závěsné svařovací kleště. Ovládá komponenty stroje, především tyristorové nastavování proudu. Tato řídicí jednotka obsahuje speciální funkce pro použití při práci se závěsnými svařovacími kleštěmi, jako například ovládání dvojího zdvihu a kontrolu funkčnosti případně instalovaných bezpečnostních zařízení na rukojeti stroje. Rukojeť není standardní součást řídicí jednotky; je možné namontovat různé rukojeti a přizpůsobit si tak stroj pro konkrétní práci.
TE460 je vylepšenou verzí typu TE450. Narozdíl od něj umožňuje pracovat v režimu pevného nastavení proudu (FIX) a v režimu konstantní energie (ENERGY), což dále zlepšuje kvalitu a opakovatelnost provedených svárů.

Řídicí jednotka umožňuje uložit až 63 různých svářecích programů, dva programy je možné vyvolávat přímo pomocí voličů obvykle instalovaných na rukojeti. Každý program je popsán 18ti nastavitelnými parametry, které popisují pracovní cyklus. Kromě jednoduchého cyklu s až čtyřmi časy, dovoluje řídicí jednotka nastavit cyklus svařování s proudem předehřevu a dohřevu, náběhem a pulsací. TE 460 může pracovat v režimu konstantního proudu, zobrazuje svářecí proud a kontroluje dosažený proud vzhledem k nastaveným limitům.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 5 tlačítek a alfanumerického displeje
 • Synchronní tyristorová jednotka s ovládáním posunu fáze pro nastavení svářecího proudu
 • Možnost uložit 63 svářecích programů, 2 mohou být vyvolatelné z rukojeti
 • 18 programovatelných parametrů pro každý program
 • Funkce náběhu a pulzace, předehřevu a dohřevu
 • Nastavení svářecích časů v půlperiodách
 • Zobrazení proudu sváření v kA a úhlu vodivosti
 • Čtyři režim proudu: FIX, PW %, IK, ENERGY
 • Nastavení limitu svářecího proudu nebo úhlů vodivosti
 • Automatická funkce dvojitého zdvihu (použita pouze když i svářečka byla projektována pro tuto funkci)
 • Funkce zvyšování proudu v závislosti na opotřebení elektrod
 • Počítadlo svárů
 • Klíč pro ochranu naprogramovaných parametrů před neoprávněnou osobou
 • Kompenzace sekundárního proudu pro sváření zoxidovaných plechů a kulatiny
 • Režim jednotlivých a opakovaných svárů
 • Funkce sváří/nesváří (WELD/NO WELD)
 • Regulace zpoždění prvního sepnutí pro optimalizaci odběru proudu z napájecí sítě
 • Ovládání 2 ventilů 24 V DC 7,2 W s ochranou proti zkratu: ventil pro zavírání elektrod a ventil dvojího zdvihu
 • Automatické nastavení na frekvenci sítě (50/60 Hz)
 • Možnost komunikace s počítačem (RS232, RS485)
 • Možnost propojení s dalšími zařízeními či bezpečnostními ovladači
 • Automatický výpočet a kontrola tepelného proudu, signál alarmu

Typová řada TE500, řídicí jednotka pro jednofázové odporové svářečky

TE 500TE500 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro odporové svářečky. Řídicí jednotka ovládá jednotlivé části svářečky (především diody) a řídí proud sváření.
TE500 umožňuje uložit až 63 různých programů sváření, z nichž 31 je možné vyvolat přímo z externího zařízení. Každý program obsahuje 26 programovatelných parametrů, které popisují pracovní cyklus. Kromě jednoduchého čtyřfázového cyklu sváření umožňuje jednotka naprogramovat komplexní cyklus s předehříváním, dohříváním, náběhem, pulsací a dalšími parametry.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a podsvíceného digitálního displeje
 • Synchronní ovládání řízených diod, nastavení posunu fáze proudu
 • Možnost uložení 63 programů sváření, 31 z nich je možné externě vyvolat
 • Každý program obsahuje 26 parametrů
 • Funkce náběhu, pulsace, předehřívání, dohřívání a nastavení času sváření v půlperiodách
 • Zobrazení naměřeného proudu (v kA) a úhlu vodivosti
 • Dva režimy práce: standardní a režim konstantního proudu
 • Limity proudu sváření a úhlu vodivosti
 • Funkce dvojího zdvihu
 • Funkce „stepper“ - kompenzace programu během doby životnosti elektrod
 • Počítadlo provedených svárů
 • Automatický režim a režim jednotlivých svárů
 • Funkce kompenzace proudu pro sváření zoxidovaného materiálu
 • Funkce „sváří/nesváří“ (weld/no weld)
 • Nastavení prodlevy prvního sepnutí
 • Ovládání 4 ventilů 24 V DC max 5W s výstupem chráněným proti zkratu
 • Automatická detekce frekvence napájení 50/60 Hz
 • Přenos dat po sériovém rozhraní pomocí izolovaných portů RS232 a RS485
 • Výstup pro volitelný proporcionální ventil s ovládáním dvojího tlaku
 • Tlačítko volby dvouručního nebo nožního ovládání
 • Možnost volby jazyku hlášení – angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština
 • Možnost upgrade firmware řídicí jednotky

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Pracovní režim IK – PW % - FIX
Kontrola proudu sváření NO – CURR – DEG
Předstisk 01 – 99 cyklů
Stisk 00 – 99 cyklů
Přítlak 00,5 – 10,0
Prodleva před zvýšením přítlaku 00 – 99 cyklů
Čas předehřevu 00,0 – 99,5 cyklů
Proud předehřevu 05 – 99 %
Čas chladnutí 1 00 – 50 cyklů
Náběh 00 – 25 cyklů
Čas sváření 1 00,5 – 99,5 cyklů
Proud sváření 1 05 – 99 %
1,0 – 90 kA
Čas chladnutí 2 00 – 50 cyklů
Počet impulsů 00 – 09
Doběh proudu 00 – 25 cyklů
Čas chladnutí 3 00 – 50 cyklů
Čas dohřívání 00,0 – 99,5 cyklů
Proud dohřívání 05 – 99 %
Přidržení 01 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Minimální proud 1,0 – 90,0 kA
Maximální proud 1,0 – 90,0 kA
Dolní limit úhlu vodivosti 001 – 180 °
Horní limit úhlu vodivosti 001 – 180 °

Typová řada TE503, řídicí jednotka pro třífázové stejnosměrné svářečky

TE 503TE503 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro třífázové stejnosměrné odporové svářečky. Řídicí jednotka ovládá jednotlivé části svářečky (především diody) a řídí proud sváření.

TE503 umožňuje uložit až 120 různých programů sváření, z nichž 31 je možné vyvolat přímo z externího zařízení. Každý program obsahuje 23 programovatelných parametrů, které popisují pracovní cyklus. Kromě jednoduchého čtyřfázového cyklu sváření umožňuje jednotka naprogramovat komplexní cyklus s předehříváním, dohříváním, náběhem, pulsací a dalšími parametry.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a podsvíceného digitálního displeje
 • Synchronní ovládání řízených diod, nastavení posunu fáze proudu
 • Možnost uložení 63 programů sváření, 31 z nich je možné externě vyvolat
 • Každý program obsahuje 26 parametrů
 • Funkce náběhu, pulsace, předehřívání, dohřívání a nastavení času sváření v půlperiodách
 • Zobrazení naměřeného proudu (v kA) a úhlu vodivosti
 • Dva režimy práce: standardní a režim konstantního proudu
 • Limity proudu sváření a úhlu vodivosti
 • Funkce dvojího zdvihu
 • Funkce „stepper“ - kompenzace programu během doby životnosti elektrod
 • Počítadlo provedených svárů
 • Automatický režim a režim jednotlivých svárů
 • Funkce kompenzace proudu pro sváření zoxidovaného materiálu
 • Funkce „sváří/nesváří“ (weld/no weld)
 • Nastavení prodlevy prvního sepnutí
 • Ovládání 4 ventilů 24 V DC max 5W s výstupem chráněným proti zkratu
 • Automatická detekce frekvence napájení 50/60 Hz
 • Přenos dat po sériovém rozhraní pomocí izolovaných portů RS232 a RS485
 • Výstup pro volitelný proporcionální ventil s ovládáním dvojího tlaku
 • Tlačítko volby dvouručního nebo nožního ovládání
 • Možnost volby jazyku hlášení – angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština
 • Možnost upgrade firmware řídicí jednotky
 • Hlídání proudu sváření pro ochranu diod transformátoru

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Kontrola proudu sváření NO – CURR
Předstisk 01 – 99 cyklů
Stisk 00 – 99 cyklů
Přítlak 00,5 – 10,0 bar
Prodleva před zvýšením přítlaku 00 – 99 cyklů
Zvýšení přítlaku 00,0 – 10,0 bar
Čas předehřevu 00,0 – 99,5 cyklů
Proud předehřevu 05 – 99 %
Čas chladnutí 1 00 – 50 cyklů
Náběh 00 – 25 cyklů
Čas sváření 1 00,5 – 99,5 cyklů
Proud sváření 1 01 – 99 %
Čas chladnutí 2 00 – 50 cyklů
Počet impulsů 00 – 09
Doběh proudu 00 – 25 cyklů
Čas chladnutí 3 00 – 50 cyklů
Čas dohřevu 00,0 – 99,5 cyklů
Proud dohřevu 05 – 99 %
Přidržení 01 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Minimální proud 1,0 – 240 kA
Maximální proud 1,0 – 240 kA

Typová řada TE526, řídicí jednotka pro odporové svářečky, 120 programů, konstantní energie

TE 526TE526 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro odporové svářečky. Jejím hlavním úkolem je ovládat komponenty svářečky, především diody, kterými je nastavován proud sváření.

Je možné uložit až 120 různých programů sváření, z nichž 31 lze vyvolat přímo z externího zařízení. Každý program obsahuje několik parametrů, které popisují pracovní cyklus. Kromě standardního čtyřstupňového svařovacího cyklu je možné naprogramovat cyklus s proudem předehřevu, dohřevu, náběhem, doběhem a pulsací.

Hlavní vlastnosti:
 • 16bitový mikroprocesor zajišťující vyšší přesnost výpočtů proudu
 • Tři režimy práce: standardní, konstantní proud, konstantní energie
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a digitálního displeje
 • Synchronní ovládání řízených diod, nastavení posunu fáze proudu
 • Možnost uložení 120 programů sváření, 31 z nich lze externě vyvolat
 • Každý program obsahuje 26 parametrů
 • Funkce náběhu, pulsace, předehřívání, dohřívání a nastavení času sváření v půlperiodách
 • Zobrazení naměřeného proudu v kA
 • Limity proudu sváření
 • Funkce dvojího zdvihu
 • Funkce „krokovač“ - kompenzace programu během doby životnosti elektrod
 • Počítadlo provedených svárů
 • Kompenzace sekundárního proudu pro svařování zoxidovaných plechů či tyčí
 • Automatický režim a režim jednotlivých svárů
 • Funkce „sváří/nesváří“ (weld/no weld)
 • Nastavení prodlevy prvního sepnutí
 • Ovládání 4 ventilů 24 V DC max 5W s výstupem chráněným proti zkratu
 • Automatická detekce frekvence napájení 50/60 Hz
 • Přenos dat po sériovém rozhraní pomocí izolovaných portů RS232 a RS485
 • Výstup pro volitelný proporcionální ventil s ovládáním dvojího tlaku
 • Tlačítko volby dvouručního nebo nožního ovládání
 • Možnost volby jazyka menu – angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština
 • Možnost upgrade firmware řídicí jednotky
 • Funkce kontroly životnosti elektrod

Typová řada TE600, řídicí jednotka pro invertorové svařovací stroje

TE 600TE600 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro invertorové odporové svařovací stroje. Řídicí jednotka ovládá části svářečky, především výkonový transformátor IGBT, čímž reguluje proud sváření. Je možné uložit 63 různých programů sváření, z nichž 31 může být vyvoláno externím ovládačem. Tyto programy sestávají z 25 nastavitelných parametrů, které kompletně popisují pracovní cyklus. Kromě běžného  4-stupňového svářecího cyklu, řídicí jednotka umožňuje průběh svářecích procesů s předehřevem, dohřevem, náběhem, doběhem a pulsací. Řídicí jednotka pracuje v režimu konstantního proudu, zobrazuje proud sváření a kontroluje dosažený proud vzhledem k nastaveným limitům.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a digitálního displeje
 • Řízení invertoru pomocí IGBT
 • Možnost uložení 63 programů sváření, z toho 31 je vyvolatelných z PLC, PC, atd.
 • Každý program obsahuje 25 programovatelných parametrů
 • Funkce náběhu, doběhu, pulsace, předehřevu a dohřevu a možnost naprogramování dalších 3 časů a proudů sváření po hlavním času sváření
 • Nastavení času sváření po 1 ms
 • Zobrazení proudu sváření v kA a limitů svářecího proudu
 • Funkce automatického dvojího zdvihu (pokud tuto funkci umožňuje také svářečka)
 • Proporciální ventil pro kontrolu svářecího tlaku
 • Počítadlo provedených svárů
 • Automatický režim a režim jednotlivých svárů
 • Funkce „sváří/nesváří“ (weld/no weld)
 • Ovládání 4 elektroventilů 24 V DC 7,2 W max s výstupem chráněným proti zkratu
 • Limity proudu sváření s výstupem pro signalizaci svárů provedených mimo limit
 • Výstupy pro propojení s vnějšími zařízeními (Interlock=blokování v průběhu sváření/End cycle=signál konce cyklu)
 • Automatická detekce frekvence napájení 50/60 Hz

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Předstisk 01 – 99 cyklů
Stisk 01 – 99 cyklů
Prodleva před zvýšením přítlaku 00 – 99 cyklů
Přítlak při sváření 00,5 – 10.0 bar
Čas předehřevu 0000 – 1000 ms
Proud předehřevu 001.0 – 120.0 kA
Čas chladnutí 1 0000 – 1000 ms
Čas náběhu 000 – 500 ms
Čas sváření 1 0001 – 1000 ms
Proud sváření 1 001.0 – 120.0 kA
Čas chladnutí 2 0000 – 1000 ms
Počet impulsů 0 – 5
Čas sváření 2 0000 – 1000 ms
Proud sváření 2 001.0 – 120.0 kA
Čas chladnutí 3 0000 – 1000 ms
Čas sváření 3 0000 – 1000 ms
Proud sváření 3 001.0 – 120 KA
Čas doběhu proudu 000 – 500 ms
Čas chladnutí 4 0000 – 1000 ms
Čas dohřevu 0000 – 1000 ms
Proud dohřevu 001.0 – 120.0 kA
Přidržení 03 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Minimální proud 001.0 – 120.0 kA
Maximální proud 001.0 – 120.0 kA

Typová řada TE610, řídicí jednotka pro invertorové závěsné svařovací kleště

TE610 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro invertorové odporové svařovací stroje. Řídicí jednotka ovládá části svářečky, především výkonový transformátor a IGBT, čímž reguluje proud sváření. Je možné uložit 63 různých programů sváření, z nichž 31 může být vyvoláno externím ovládačem. Tyto programy sestávají z 24 nastavitelných parametrů, které kompletně popisují pracovní cyklus. Mimo jednoduchý cyklus je možné nastavit také složitější cykly se čtyřmi časy sváření, předehřívacím a dohřívacím proudem, náběhem, doběhem a pulsací. Pracuje-li řídicí jednotka v režimu konstantního proudu, zobrazuje řídicí jednotka proud sváření a kontroluje dosažený proud vzhledem k nastaveným limitům.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a digitálního displeje
 • Řízení invertoru pomocí IGBT
 • Možnost uložení 63 programů sváření, 2 jsou automaticky vyvolatelné pomocí přepínače na kleštích
 • Každý program obsahuje 24 parametrů
 • Funkce náběhu, doběhu, pulsace, předehřevu a dohřevu a možnost naprogramování dalších 3 časů a proudů sváření po hlavním času sváření
 • Nastavení času sváření po 1 ms
 • Zobrazení proudu sváření v kA
 • Funkce automatického dvojího zdvihu (pokud tuto funkci umožňuje také svářečka)
 • Počítadlo provedených svárů
 • Automatický režim a režim jednotlivých svárů
 • Funkce „sváří/nesváří“ (weld/no weld)
 • Ovládání 2 ventilů 24 V DC 7,2 W s výstupem chráněným proti zkratu – ventilu ovládání elektrod a ventilu dvojího zdvihu
 • Výstup z konce cyklu s relé, který je možné zvolit také jako konec cyklu
 • Limity proudu sváření pro každý program
 • Výstup pro signalizaci svárů mimo limit s relé
 • Tlačítko Restart pro výstup pod kontrolou „hlídače“
 • Možnost připojení k počítači pomocí izolovaného konektoru RS-232 (na přání)
 • Vyjímatelný klíč s dvěma polohami – programování a práce
 • Výstup pro řízení proporcionálního ventilu (na přání)
 • Výstup pro signalizaci svárů mimo nastavené meze

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Zdvih SHORT – LONG – AUTOMATIC
Předstisk 1 – 99 cyklů
Stisk 1 – 99 cyklů
Přítlak při sváření 0,5 – 10 bar
Čas předehřevu 0 – 1000 ms
Proud předehřevu 01 – 60 KA
Čas chladnutí 1 00 – 1000 ms
Náběh 00 – 500 ms
Čas sváření 1 1 – 2000 ms
Proud sváření 1 1 – 60 KA
Čas chladnutí 2 00 – 1000 ms
Počet impulsů 1 – 5
Čas sváření 2 0 – 1000 ms
Proud sváření 2 1 – 60 KA
Čas chladnutí 3 00 – 1000 ms
Čas sváření 3 0 – 1000 ms
Proud sváření 3 1 – 60 KA
Doběh 00 – 500 ms
Čas chladnutí 4 0 – 1000 ms
Čas dohřevu 0 – 1000 ms
Proud dohřevu 1 – 60 KA
Přidržení 03 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Minimální proud 1 – 60 KA
Maximální proud 1 – 60 KA

Typová řada TE650, řídicí jednotka pro invertorové autokarosářské bodovky

TE650 je mikroprocesorová řídicí jednotka pro invertorové odporové svařovací stroje. Řídicí jednotka ovládá komponenty svářečky, především výkonový transformátor a IGBT, čímž reguluje proud sváření. Je možné uložit 63 různých programů sváření. Tyto programy sestávají z 22 nastavitelných parametrů, které kompletně popisují pracovní cyklus. Mimo jednoduchý čtyřstupňový cyklus je možné nastavit také komplexní cyklus svařování s proudem pro předehřev a dohřev, náběhem, doběhem a pulsací.

Řídicí jednotka TE650 pracuje v režimu konstantního proudu, zobrazuje proud sváření a kontroluje, zda proud sváření nepřekračuje nastavené limity.

Hlavní vlastnosti:
 • Jednoduché programování pomocí 6 tlačítek a digitálního displeje
 • Řízení inverteru pomocí IGBT
 • Možnost uložení 63 programů sváření
 • Každý program obsahuje 22 parametrů
 • Funkce náběhu, doběhu, pulsace, předehřev, dohřev a možnost naprogramování dalších 3 časů a proudů sváření po hlavním času sváření
 • Nastavení času sváření po 1 ms
 • Zobrazení proudu sváření v kA
 • Režim jednotlivých svárů a automatický režim
 • Funkce „sváří/nesváří“ (Weld/No weld)
 • Ovládání 2 ventilů 24 V DC 7,2 W max s výstupem chráněným proti zkratu
 • Počítadlo provedených svárů
 • Limity proudu sváření pro každý program
 • Výstup pro signalizaci svárů mimo limity
 • Automatická detekce napájecí frekvence 50/60 Hz

Nastavitelné parametry:
Parametr Rozsah hodnot
Stisk 01 – 99 cyklů
Čas předehřevu 0000 – 1000 ms
Proud předehřevu 001.0 – 120 KA
Čas chladnutí 1 0000 – 1000 ms
Náběh 000 – 500 ms
Čas sváření 1 0001 – 1000 ms
Proud sváření 1 001,0 – 120 KA
Čas chladnutí 2 0000 – 1000 ms
Počet impulsů 0 – 5
Čas sváření 2 0 – 1000 ms
Proud sváření 2 001,0 – 120 KA
Čas chladnutí 3 0000 – 1000 ms
Čas sváření 3 0000 – 1000 ms
Proud sváření 3 0001 – 120 KA
Doběh proudu 000 – 500 ms
Čas chladnutí 4 0000 – 1000 ms
Čas dohřevu 0000 – 1000 ms
Proud dohřevu 001,0 – 120 KA
Přidržení 03 – 99 cyklů
Prodleva 00 – 99 cyklů
Minimální proud 001,0 – 120 KA
Maximální proud 001,0 – 120 KA

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje