JARNÍ SOUTĚŽ Nakupte nad 2.000,-Kč, budete zařazeni do soutěže o 5 cen. Více info na našem Facebooku
Zavřít

Odporové výstupkové svařování

odporove%20svarovani%20-1%20schinkmann[1].jpgPři odporovém svařování se kovy spojují bez přídavného materiálu. Do prostoru, který je nutno svařit, se aplikuje tlak a elektrický proud. Množství tepla závisí na elektrickém odporu v místě svaru. Toto je důležitý faktor této metody, který jí propůjčil své jméno.

Svar vzniká na speciálně připravených místech na svarovém kusu. Tato kontaktní místa jsou tvořena kruhovými nebo prodlouženými výstupky. Svařování může probíhat v několika kontaktních místech najednou.  Délka elektrody musí být taková, aby pokryla všechny svary, které budou svařovány během jedné operace.

Příklady svařovaných materiálů

  • šrouby s maticemi na plechových deskách speciálně upravených pro výstupkové svařování,
  • tyčové dráty, např. šrouby, zdvihátka ventilu,
  • potrubí ve tvaru T nebo křížové spoje, např. čepy, švy potrubí, vačky,
  • nitkové kříže.

Výstupkové svařování je v podstatě několikabodové svařování, při němž je rozložení bodů určeno výstupky. Aby se elektrický proud a tlak rovnoměrně rozdělily mezi všechny současně svařované výstupky, je nutno, aby součásti přesně lícovaly ihned na začátku svařování. K tomu je ovšem nutno, aby všechny dílce byly přesně vylisovány z hlubokotažných, kovově čistých a měkkých ocelových plechů

Odporové svařovaní je soubor svařovacích metod, které na ohřev nutný na vytvořeni spoje využívají teplo, vznikající  průchodem svařovacího proudu svařovanými materiály za současného působení přítlačné síly. Mezi tyto metody počítáme hlavně bodové a švové svařovaní, svařování výstupkové ( bradavkové) a stykové svařování stlačením a odtavením.

Odporově se svařují prakticky všechny druhy ocelí, pozinkované nebo jinak pokovené, jako jsou karosérie aut, plechovky konzerv nebo drátěná pletiva. Bodují se i plechy z nerezových ocelí, hliníku a jeho slitin, ale i materiálů jako je  titan nebo v jaderných aplikacích zirkon.

Hlavní druhy odporového svařování jsou:

  • Bodové svařování
  • Výstupkové svařování
  • Švové svařování
  • Stykové odporové svařování
  • Svařování natupo odtavením

Zeptejte se nás