Slovník pojmů

Pixmac000087084882.jpg
Tato stránka obsahuje slovník pojmů a přehled funkcí svařovacích strojů. V případě, že dané slovo či pojem, který potřebujete vysvětlit, ve slovníku nenaleznete, neváhejte se nás zeptat.

Přehled funkcí strojů

ZKRATKA POPIS
AAE Auto Arc Extinction - automatické zhášení oblouku.
ANTI-STICK Při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A.
ARC FORCE Elektronická funkce zajišťující stabilitu hořícího elektrického oblouku.
BURN BACK Nastavitelná doba dohoření svařovacího drátu od vypnutí spínače hořáku pro tzv. vyplnění kráteru svaru.
CYCLE Možnost přepínání mezi dvěma nastavenými proudy - vhodné pro materiály s různou tloušťkou.
SLOPE DOWN Funkce umožní postupný pokles nastaveného svařovacího proudu v momentě uvolnění tlačítka svařování na hodnotu základního proudu.
DPC Dynamic Power Control - dynamické omezení příkonů svařovacího stroje.
EASY PULSE Svařování s přednastaveným pulzním proudem.
EASY USE Zabezpečuje jednoduché a přehledné ovládání.
END CURRENT Nastavení koncového proudu.
FEED BACK Automatická stabilizace rychlosti posuvu drátu.
GENERÁTOR Pro svařování metodou MMA v podmínkách, kde není možné připojení ke standardnímu zdroji elektrické energie.
HOT START Funkce usnadňující zapálení elektrického oblouku zvýšením startovacího proudu.
JOB MODE Možnost uložení vlastních programů.
LIFT ARC Dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG "náškrabem". Nízké opotřebení wolframové elektrody.
PULS BALANCE U svařování hliníku možnost změnit časový poměr mezi kladným a záporným napětím na wolframové elektrodě.
REMOTE CONTROL Dálkové ovládání, obvykle se takto označuje konektor pro připojení dálkového ovladače - dálkového regulátoru svařovacího proudu.
RESTORE PROGRAM Jednoduchý a rychlý návrat do původního nastavení.
SOFT POWER ON Měkký start svařovacího procesu. Funkce zajišťuje pomalý náběh svařovacího zdroje po zapnutí, čímž se zamezuje vypadávání jističů.
SOFT START Měkký start svařovacího procesu. Funkce zajišťuje pomalý náběh svařovacího zdroje po zapnutí, čímž se zamezuje vypadávání jističů.
SPOT TIME Bodové svařování.
SYNERGIC Automatické nastavení svařovacích parametrů.
TEST GAS Funkce pro nastavení průtoku plynu.
TIG PULS Pro svařování tenkých materiálů; snížení vneseného tepla do svařovaného materiálu ⇒ menší deformace.
UP-DOWN Dálkové ovládání pro plynulé nastavení parametrů v rukojeti hořáku.
V.R.D. Bezpečnostní systém MMA - v klidovém stavu je na výstupních svorkách 15 V - invertor je vypnut; při dotyku elektrodou se invertor automaticky zapne.

Plazmové řezání

ZKRATKA POPIS
Principy řezání plazmou Materiál se lokálně ohřeje nad tavící teplotu a roztavená hmota se pomocí ionizovaného plynu vysoké teploty vycházejícího z plazmového hořáku odstraní.
Transferovaný oblouk Elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a základním materiálem, použití pro vodivé materiály.
Netransferovaný oblouk Elektrický oblouk hoří mezi vnitřní elektrodou umístěnou v hořáku a výstupní tryskou = anodou hořáku, pro nevodivé materiály a nanášení povlaků.

Svařování TIG (WIG)

ZKRATKA POPIS
Evropské normy CE Zaručují kvalitu konstrukce, chemické a mechanické vlastnosti a dostatečnou úroveň bezpečnosti. Tyto normy stanoví konstrukci zařízení podle směrnic EU.
Předfuk (Pre Gas Time) Zajišťuje včasnou přítomnost ochranného plynu při zahájení svařování, čímž zabraňuje počáteční oxidaci svaru.
Předehřátí Umožňuje umístění na místě svaru a předehřátí svařovaného kovu.
Nárůst proudu (náběh) Umožňuje postupné dosažení svařovacího proudu.
Pokles proudu Zamezuje tvorbě kráteru (staženiny) na konci svaru po ukončení svařování.
Nastavení závěru Umožňuje pomalejší ochlazení tavné lázně a výběr svařovacího cyklu "měkčí oblouk", který je velmi vhodný při svařování na místě.
CITOSTEP Používá se pro nastavení dvou odlišných úrovní proudu pomocí signálu z tlačítka hořáku.
Dofuk (Post Gas Time) Zajišťuje přítomnost ochranného plynu po ukončení svařování a zabrání tak oxidaci konce svaru.
Vyvážení Umožňuje svařování s použitím střídavého proudu (u lehkých slitin) buď pro čištění, nebo provaření.
Pulzní systém Zamezuje zborcení tavné lázně během svařování tenkých plechů přechodem z vysoké hodnoty proudu (hot time) na nízkou hodnotu (cold time).
Stehování Šetří čas během bodového svařování tím, že není nutné provádět celý svařovací cyklus.
Vysokofrekvenční (HF) zapalování oblouku Vysokofrekvenční zapálení oblouku bez dotyku wolframové elektrody se svařencem prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením.
Kontaktní zapálení oblouku Systém pro okamžité zapálení oblouku při zdvižení hořáku po kontaktu wolframové elektrody se svařencem. Tento režim se používá pro zapalování v prostorách citlivých na vysokofrekvenční rušení.
Obdélníkové vlny U střídavého proudu zajišťuje obdélníkový tvar proudových vln, vynikající stabilitu oblouku a zamezuje přerušení oblouku při změně směru proudu.
Třída krytí IP První číslice určuje maximální průměr předmětu, který by mohl proniknout do zařízení a přijít do kontaktu s nebezpečnou součástkou. Druhá číslice určuje úroveň ochrany proti padajícímu dešti.

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje

Používané výrazy při hledání:

Funkce svářecích strojů

 zpět na začátek...