Zavřít

Revize svářeček

RevizePoskytujeme revize veškerých svařovacích strojů a zařízení. Revizi doporučujeme provádět v pravidelných předepsaných termínech, jelikož svařovací zařízení postupem času stárne a častým používáním se přirozeně opotřebovává. Pravidelná revize může odhalit možné příčiny poškození zařízení dříve, než k němu dojde a tím předejít závažným poruchám a problémům, které mohou ohrozit zdraví osoby, která zařízení používá. Revize elektro je i jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO.

Revize svářeček od firmy Schinkmann s.r.o.

Revize svářeček provádíme moderní měřící technikou dle platných norem daných zákonem na našem servisním pracovišti. Revize svářeček konkrétně řeší norma ČSN EN 60974-4 ed. 3. Provedení revize dokládáme revizní zprávou. Po domluvě se zákazníkem může přijet revizní technik přímo na místo určení, čímž se výrazně zkrátí čas odstávky zařízení.

Máte-li zájem o revizi svařovacích strojů a zařízení, neváhejte nás kontaktovat pomocí elektronického formuláře.

Za neprovedení řádné revize hrozí vysoká pokuta!

Neprovádění revizí je porušení zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod. Pokud dojde k pojistné události a neprokáže se provedení revizní kontroly, může dojít k nevyplacení pojistné částky či ke krácení plnění ze strany pojišťovny.

Zeptejte se nás

(opatření proti SPAM robotům)