Pájky, pájení, tvrdé pájení, měkké pájení, pájky elektrické, plynové pájky

Pajky.JPGNabízíme sortiment pro tvrdé (brazing) a měkké(soldering) pájení. Pro tvrdé pájení, pájky mosazné a obalované ve tvaru drátů. Pro měkké pájení pájky cínové v podobě trubiček naplněné kalafunou.. Dále pak vhodná tavidla a příslušenství pro pájení.

Pájky jsou kovovým přídavným materiálem používaným ke spojování kovových částí pájením. Největší uplatnění pájek je v elektrotechnice, při spojování měděných potrubí, pozinkovaných plechů, letování konzerv, opravárenství atd.

 

V našem sortimentu naleznete:

  • elektrická pájedla
  • bezolovnaté pájky
  • plynové páječky
  • vysokopříkonové páječky T 346 380 W / 190 W
  • výkonné páječky T 345 230 W / 250 W
  • páječky pro nejrůznější použití v příkonu 100 W, 75 W, 50 W, 30 W
  • mikropájky pro nejjemnější pájení T 301, T 303

Páječky pro nejrůznější použití odebíráme od výrobce Karel Konrád, který poskytuje komplexní služby v oblasti výroby, prodeje a servisu speciálních elektrických zařízení.

Pájky na tvrdé pájení

Tvrdé pájky - tavitelné při teplotách nad 450 °C, obvykle slitiny mědi, hliníku a stříbra.

Pro tvrdé pájení je velký výběr slitin i čistých kovů, a to jak pro pájení pod tavidlem, tak i ve vakuu nebo v redukční atmosféře. Čisté kovy se používají spíš jen výjimečně. Může to být stříbro, měď, zlato a paladium. Dobře se hodí pro kapilární pájení ve vakuu.

Pro tvrdé pájení v atmosféře se vyrábí velký počet slitin různých kovů s vyšší teplotou tavení. Jsou to např. slitiny stříbra, mědi, kadmia, niklu a zinku v nejrůznějších kombinacích. Většina z nich obsahuje zinek, který má vysokou tenzi par. Používají se také slitiny drahých kovů, např. Au-Ag, Au-Pd, Au-Cu, Au-Ni,

Zvláštní skupinu pájek tvoří tzv, aktivní pájky s malým obsahem titanu nebo vanadia, které jsou použitelné i pro pájení kovů na keramiku nebo grafit.

Zvláštní pájky a tavidla jsou nutné také pro pájení hliníku a jeho slitin. Osvědčily se zde zinkové pájky a složitější slitiny (Al, Cu, Sn, Cd).

Pájky na měkké pájení

Měkké pájky - tavitelné při teplotách pod 450 °C, obvykle cín nebo slitiny cínu a olova. Měkké pájky pro elektroniku, elektrotechniku a průmyslové pájení se vyrábí různých tvarů a chemického složení.

Měkké pájky jsou slitiny „měkkých kovů“ s různým poměrem složek, kterým se dosahují jejich požadované vlastnosti, především teplota tavení. Pro pájení elektroniky se používá eutektická slitina s 37% olova a 63% cínu. Její teplota tání je 183 °C. Výhodou eutektické slitiny je hlavně to, že tuhne bez přechodových fází, ve kterých v ne eutektických slitinách v jistém rozmezí teplot vedle sebe existují jak pevná fáze tak i tekutá. To má někdy nežádoucí důsledky.

Existuje i řada měkkých pájek s dalšími kovy jako je např. kadmium nebo zinek. Velkou skupinu tvoří tzv. cínové pájky s obsahem více složek jako je Sn,Pb, Sb, Zn, které pokrývají rozsah teplot od 185 do asi 260 °C.

Pro aplikace v elektronice se měkké pájky dodávají ve formě trubičky vyplněné tuhým tavidlem, obvykle na bázi kalafuny.

Další užitečné odkazy:

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje