Nabíječky baterií a pomocné startéry

Nabijecky_baterii.jpgOd firmy Cemont nabízíme rozsáhlý sortiment nabíječek baterií a pomocných startérů. Od nejmenší nabíječky autobaterií až po  velké startovací zdroje. Nabíječky Cemont mají oproti jiným jednodušším typům nabíjecí program složený ze čtyř částí pro optimální nabití akumulátoru. Samozřejmostí je kompletní servis a sortiment náhradních dílů.

Některé firmy nabízejí jednodušší stroje, které jsou sice výrazně levnější, ale nedosahují takové kvality. A navíc nejsou schopny nabídnout servis nebo náhradní díly.

 • Nabíječe pro motocykly
 • Osobní automobily
 • Nákladní automobily
 • Pomocné startovací zdroje velkých výkonů

Baterie je zařízení schopné uskladňovat elektrickou energii, která je do ní dodávána během nabíjení stejnosměrným proudem, ve formě chemické energie. Tato energie je opět při vybíjení převáděna na formu stejnosměrného proudu elektrické energie. Tento proces úschovy energie a vybíjení je opakovatelný po dobu životnosti baterie.

Hlavními parametry, které definují baterie a jejich vlastnosti jsou:

Jmenovité napětí, jmenovitá kapacita, vybíjecí proud (PŘI -18 C) a jsou uvedeny na výkonostním štítku, který je na každé baterii.

 • JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Rozdíl napětí měřený mezi póly baterie s otevřeným obvodem a minimálně 4 hodinovou stabilizační prodlevou.
 • KAPACITA (Ah) - Množství náboje, kterého lze docílit při vybití baterie při daném vybíjecím proudu na určené napětí.
 • VYBÍJECÍ PROUD (A) - Indikuje výkon baterie.Hodnota je měřena při vybití plně nabité baterie pří -18 C a konstantním nastaveném proudu.

Jak dochází k vybíjení baterií

 • Dlouhým nepoužíváním vozu
 • Obtížným či opakovaním startováním
 • Krátkými jízdami, které neumožní dobití baterie
 • Nevýkonným dynamem či alternátorem
 • Puštěnými světly či jinými zapnutými spotřebiči v době, kdy vůz nejede.

Nabíjení baterie

Pomalé nabíječe pracují s velmi nízkými proudy, které většinou nepřesahují 1/10 kapacity baterie.

Rychlé nabíjení se provádí vysokými proudy, přibližně 1/5 kapacity baterie. V průběhu rychlého nabíjení je čas nabíjení kontrolován, aby se zamezilo přehřátí baterie.

Pomalé nabíjení je preferováno pro delší životnost baterie, ochranou baterie proti přehřátí. Přesný stav nabití baterie lze určit pouze pomocí hustoměru, kterým lze měřit specifickou hustotu elektrolytu. Vodítko pro ukončení stavu baterie z hustoty elektrolytu:

Guideline elektrolyte density values are: (kg/l při 20 C)

1.28 = nabitá baterie

1.21 = baterie z poloviny nabitá

1.14 = vybitá baterie

Stav nabíjení baterie závisí na : okolních podmínkách ( zima / teplo), stavu baterie ( vybitá / úplně vybitá ), stáří baterie ( stará / nová )

Instalace

zkontrolujte před instalací baterie, že :

 1. zařízení je chráněno před deštěm a vlhkostí
 2. zařízení je instalováno na bezpečném a stabilním místě
 3. zadní stranu, zda je zadní strana dostatečně větratelná
 4. svorky nejsou zkratovány
 5. napájecí kabel a kabely svorek jsou v bezvadném stavu

Proces nabíjení

 1. Nabíjejte baterie ve větraném prostředí
 2. Otevřete zátku na každém článku (je-li) před nabíjením
 3. Zkontrolujte zda kapalina v baterii je nad deskami, pokud ne, dolijte destilovanou vodou na maximum vyznačené na baterii.
 4. Nedotýkejte se kapaliny uvnitř baterie
 5. Čistěte zoxidovaný plus a minus terminál, aby byl zajištěn dobrý kontakt svorek
 6. Nikdy nepřipojujte na jeden terminál obě svorky v okamžiku, kdy je baterie připojena na síť
 7. Je-li baterie, kterou je třeba dobít, pevně nainstalovaná ve voze, musíte zkontrolovat ELEKTRICKÝ SYSTÉM nebo kapitolu ÚDRŽBA v uživatelském návodu a servisním manuálu.Doporučujeme před započetím nabíjení odpojit kabel z plus pólu elektrického systému vozu.
 8. Zkontrolujte typ baterie před jejím připojením na nabíječ. Pomůcka : 3 zástrčky znamenají 6 Volt baterii, 6 zástrček znamenají 12 Volt baterii. V některých vozidlech jsou instalovány dvě 12 V baterie. V tomto případě je nutné použít 24 V nabíječ, aby bylo možné dobít baterie zapojené do série.
 9. Zkontrolujte polaritu terminálů, kladný symbol + a mínus symbol -. Pokud jsou symboly nečitelné, uvědomte si, že negativní terminál je připojen přímo na karosérii.
 10. Nastavte vhodný nabíjecí proud: doporučený proud je 1/10 kapacity baterie. Čas nabíjení se pohybuje od 11 do 14 hodin v závislosti na stavu baterie. Nabíjecí čas se pohybuje od 5 do 7 hodin v případě rychlého nabíjení, kdy se nabíjí 1/5 kapacity baterie. Uvědomte si, že rychlé nabíjení zkracuje životnost baterie.
 11. Připojte baterii k nabíječi.
 12. Připojte baterii k elektrické síti a zapněte jej.
 13. Popis funkcí nabíjení: ampérmetr na baterii ińdikuje, v průběhu počátku nabíjení, hodnotu proudu, který pomalu klesá na velmi nízkou hodnotu (0.5-2 A) v závislosti na stavu a kapacitě baterie. Zahřívá-li se baterie v konečné fázi nabíjení, doporučujeme nabíjení okamžitě přerušit, abe se omezilo přehřátí článků a oxidaci desek. Tím se udržuje baterie v dobrém stavu.
 14. Po nabití vypněte nabíječ a odpojte je od elektrické sítě.
 15. Odpojte nabíječ od baterie.
 16. Odpojte zástrčky jsou-li.

Základní postup zabezpečuje dlouhou životnost baterie

 • Zamezte přehřátí
 • Nenechávejte baterii dlouho vybitou
 • Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny uvnitř baterie, dolévejte destilovanou vodu.
 • Odstraňujte vzniklé oxidy na terminálech.

Jak fungují tradiční elektromechanické startéry

Použití startérů je nutné v případě, že baterie nemá dostatek energie k nastartování motoru. V tomto případě lze potřebnou energii dodat pomocí připojení startéru a nastavení startéru do módu Start. K určení, který startér je použitelný pro danou baterii, slouží štítek na baterii s údajem "FAST COLD DISCHARGE CURRENT", který je nutný porovnat s údajem na startéru "STARTOVACÍ PROUD1 Volt/C EN 60335-2-29" Tyto hodnoty musí být stejné. Toto je případ, kdy je baterie úplně vybitá. Není-li baterie úplně vybitá, lze použít méně výkonný startér.

Proces startování:

 1. Určete potřebný startovací proud.
 2. Držte napájecí kabel odpojený: připojte baterii ke startéru ( červený kabel na plus / černý na mínus na baterii ). Nejprve připojte kladný kabel na kladný terminál na baterii, který neni uzeměný a potom připojte minus kabel na kostru, odděleně od baterie a přívodu paliva.
 3. Připojte startér na napájení.
 4. Nastartujte motor vozu pomocí spuštěním startéru stlačením tlačítka "START".
 5. V okamžiku, kdy je motor nastartován, uvolněte ihned tlačítko "START".
 6. Odpojte kabely baterie v pořadí: MINUS-PLUS.
 7. Po nabití zařízení vypněte ( poloha "OFF" ).

DIAGRAM APLIKACÍ ZAŘÍZENÍ CEMONT

JAK REAGUJÍ BATERIE NA CHLAD

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje