Svařování plazmou

plazmove svarovani.jpg

Svařování plazmou (PAW - Plasma Arc Welding) je po technologické stránce podobné metodě TIG, liší se ale uspořádáním hořáku a fyzikálními zvláštnostmi procesu . Vznikla jejím vývojem a zaručuje vyšší produktivitu.
Svařování plazmou využívá koncentrace tepla a dynamického účinku plazmy, což je výsledkem zúžení elektrického oblouku, který se tvoří mezi wolframovou elektrodou a svařencem. Plazmový plyn, který proudí okolo elektrody, se vlivem tepla oblouku prudce roztahuje, mění se v plazmu a proudí otvorem velmi vysokou rychlostí. Sekundární plyn se využívá k vlastní ochraně tavné lázně (Ar, Ar+H2).

PAW se používá třemi způsoby:

 • Mikroplazmové svařování se svařovacím proudem 0,1 A - 20 A.
 • Středněplazmové svařování se svařovacím proudem 20 A - 100 A.
 • Svařování klíčovou dírkou (keyhole welding), nad 100 A, kde plazmový oblouk proniká tloušťkou stěny a při posuvu svařovací trubice dochází vlivem povrchového napětí ke slévání roztaveného kovu v místě za "klíčovou dírkou".

Výhody:

 • malé deformace
 • dobrý vzhled svaru
 • ovlivnění svařovaného materiálu je minimální -> možnost svařovat materiály malých tlouštěk
 • svařování těžkotavitelných kovů
 • mikroplazmové svařování umožňuje svařovat fólie o tloušťce 0,06 až 1 mm pomocí speciálních miniaturních hořáků a svařovacích zdrojů
 • svařování součástí malých rozměrů (např. miniaturní teplotní čidla, součásti automobilové, letecké, rádiové, raketové techniky)
 • možnost použití plazmového zdroje k navařování slitin se speciálními vlastnostmi, k provádění kovových nástřiků práškových materiálů na bázi niklu, hliníku, zirkonu (povlaky mají dobrou odolnost proti korozi a erozi, jsou žáruvzdorné)
 • velký význam má použití plazmového zdroje při dělení (řezání, protlačování) materiálu -> dosáhne se velké čistoty řezu

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje