Plazma - mikroplazmové svařování, středněplazmové svařování

plazma1.JPG

Metoda svařování plazmou (PAW - Plasma Arc Welding) je velmi podobná metodě TIG. Vznikla jejím vývojem a zaručuje tak vyšší produktivitu. Zdrojem tepla je úzký svazek plazmy, který vystupuje vysokou rychlostí z plazmové trysky – plazma vzniká z plazmového plynu disociací molekul. Svařování plazmou tedy využívá koncentraci tepla a  dynamického účinku plazmy, což vede k zúžení elektrického oblouku a vzniku velmi vysoké koncentrace energie a vysoké pracovní teploty.

Mikroplazmové svařování vytváří plazmu řádově menších příkonů než plazmové svařování.

PAW je známé jako:

 • Mikroplazmové svařování se svařovacím proudem 0,1 A - 20 A.
 • Středněplazmové svařování se svařovacím proudem 20 A - 100 A.
 • Svařování klíčovou dírkou (keyhole welding), nad 100 A, plazmový oblouk proniká tloušťkou stěny a při posuvu svařovací hubice dochází vlivem povrchového napětí ke slévání roztaveného kovu v místě za  "klíčovou dírkou" = svařování průchozím paprskem.

Mikroplazmové svařování umožňuje svařovat fólie o tloušťce 0,06 až 1 mm pomocí speciálních miniaturních hořáků a svařovacích zdrojů pracujících v oblasti 0,05 - 50A. Plazmový plyn, který proudí okolo elektrody, se vlivem tepla oblouku prudce roztahuje, mění se v plazmu a  proudí otvorem velmi vysokou rychlostí. Sekundární plyn se využívá k vlastní ochraně tavné lázně (Ar, Ar+H2). Velkým problémem u tohoto svařování je příprava svarové mezery při spojování tenkých materiálů (fólií). Mezera se má pohybovat mezi 10 - 20 % tloušťky spojovaného materiálu.

Metoda svařování mikroplazmou je určena pro svařování dílů s vysokými požadavky na jakosti svarových spojů. Svařování je možné bez problémů provádět ručně, ale 70 až 80% prodaných zařízení jsou integrovány s různými typy mechanizace. Kvalita spoje závisí na velmi dobré stabilitě oblouku a perfektní volbě svařovacích parametrů.

Použití:

 • výroba měřících přístrojů,
 • membrány manometrů,
 • termostaty,
 • ventily a příruby,
 • vedení elektronových mikroskopů,
 • uzavřená relé,
 • odporové prvky,
 • spirální katetry, injekční jehly, lékařské nástroje,
 • vlnovce, filtry, oprava forem, oprava litinových odlitků (CrNi),
 • svařování roštů pro papírenský průmysl.

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* povinné údaje

Používané výrazy při hledání:

Plasma

 zpět na začátek...